ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

*หมายเหตุ* หน่วยงานฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ภาค ค) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทาง http://job.mot.go.th และ http://www.mot.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-283-3004, 02-2833126

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

*หมายเหตุ* หน่วยงานฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ภาค ค) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทาง http://job.mot.go.th และ http://www.mot.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-283-3004, 02-2833126
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

*หมายเหตุ* หน่วยงานฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ภาค ค) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทาง http://job.mot.go.th และ http://www.mot.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-283-3004, 02-2833126
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขัน ขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ