รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
(รับสมัคร 8 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
(รับสมัคร 9 มกราคม - 27 มกราคม 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
(รับสมัคร 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2559)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(รับสมัคร 8 - 29 ธันวาคม 2558)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(รับสมัคร 8 - 29 ธันวาคม 2558)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(รับสมัคร 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(รับสมัคร 8 กันยายน - 26 กันยายน 2557)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(รับสมัคร 2 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2557)

 
 
powered by INET